Tuesday, January 20, 2009

ಸಂಚಲನ

ಸಂಚಲನ

- ಗುರು ಬಬ್ಬಿಗದ್ದೆ


ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನ,
ಸಾಗುತಲಿದೆ ಈ ಸಂವಹನ
ಸಮಯದ ಸುಧೆಯೊಳು ಸಂಚಲನ,
ಸರ ಸರ ಸಾಗಿದೆ ಸಂಕಲನ ೧ಸಂದೇಶವ ಹೊತ್ತಿಹ ಸಂಕ್ರಮಣ,
ಸುಮಗಳ ಒಳಗಿದೆ ಸಂತಾನ
ಸಾಧಿಸೋ ಮನಸಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ,
ಸೇರಿಸೋ ಉಸಿರಿಗೆ ಸತ್ಯಾನ ೨


ಸೇವೆಯ ಸಂಗಮ ಸಾಗಿಹುದು,
ಸುಮಧುರ ಸಡಗರದಾಹ್ವಾನ
ಸಮ್ಮತವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ,
ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವನ್ನ ೩


ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಬಾಳಲಿ ಸುಡುತಲಿರೆ,
ಸಕ್ಕರೆ ಮನಸಿದು ಸೊರಗಿಹುದು
ಸಂತನ ಕನಸಿದು ಸುಳ್ಳು ಕಣೋ,
ಸಂಸಾರದಿ ಸುಖವ ನೀ ಕಾಣೋ ೪


ಸಿಂಗರಗೊಂಡಿಹ ಸುಜನರಲಿ,
ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸುರಿದಿರಲಿ
ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಕೆ ಸರಿಗಮ ನೀ,
ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಸಂಗಮ ನೀ ೫

No comments: