Sunday, June 27, 2010

ತೇಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬದುಕು
ಸಖ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮರಸವ
ಸುಖಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ನಾನು
ದುಡುಕಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬದುಕು
ದಡಕೆ ತಂದ ನಾವಿಕ ನೀನು

ಮಧುರ ವೀಣೆ ತಂತಿ ಮೀಟಿ
ಮನಸು ಹಾರದಂತೆ ದಾಟಿ
ತೇಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬದುಕು
ಹಿಡಿದು ತಂದ ನಾವಿಕ ನೀನು

ನೊಂದ ಭಾವ, ಬೆಂದ ಜೀವ
ಅಲೆಯುತಿರುವ ಭಾವ ಸೆಲೆಯ
ಬಾಡಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬದುಕು
ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು

ಯಾವ ಹುತ್ತ, ಯಾವ ಹಾವು
ಯಾರ ಬಾಳು, ಯಾರ ಸಾವು
ಬಾರದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದ ರಕ್ಷಕ ನೀನು


Monday, June 14, 2010

ಓ ಸಾಜನಾಓ ಸಾಜನಾ, ಓ ಸಾಜನಾ, 
ನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ ನಾ
ಓ ಸಾಜನಾ, ಓ ಸಾಜನಾ  
ನನ ಭಾವ ನಿನ್ನ ಮನ


ನಿನ್ನೊಳಗಿನ, ನಿನ್ನಾಸೆಯ, ನಿನ್ನುಸಿರೆ ನಾ 
ನಿನ್ನೆದೆಯ ಮಿಡಿತದಲಿ, ಅಡಗಿರುವೆ ನಾ 
ಓ ಸಾಜನಾ, ಓ ಸಾಜನಾ,  
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರುವೆನಾ


ನನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದಿ, ಚೆಲ್ಲಿದ ನಗು ನೀನಾ 
ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನದ, ಕನಸುಗಾರ ನಾನಾ
ಓ ಸಾಜನಾ, ಓ ಸಾಜನಾ,  
ಅರಳಿದಂತೆ ಹೂವಿನ ಬನ


ನೋವಿರಲಿ, ನಲಿವಿರಲಿ, ಮರೆಯೆ ಒಲವ ಗಾನ 
ನೀನಿರದ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಬಾಳು ದಿವ್ಯ ಮೌನ,
ಓ ಸಾಜನಾ, ಓ ಸಾಜನಾ,
ನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ ನಾ 

ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಓದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು , ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದು ಬರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.


ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ,


ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ
ಗುರು